การกลั่นธรรมดา

posted on 01 Dec 2008 18:05 by chemistryquiz in Organic-chemistry

การกลั่น เป็นวิธีที่ใช้ได้ทั้งการแยกของเหลวที่ผสมกับของเหลว หรือของแข็งที่ผสมอยู่ในของเหลวโดยของแข็งละลายในของเหลว

การกลั่นเป็นการทำสารให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยหลักการที่ทำให้ของเหลวกลายเป็นไอ แล้วทำให้ไอนั้นควบแน่นเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง โดยของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่าจะกลายเป็นไอออกมาก่อน

 1. การกลั่นธรรมดา (Simple distillation)

ใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยของเหลวที่มีจุดเดือดต่างกันมาก ๆ หรือใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวทำละลายที่ระเหยยาก และตัวทำละลายที่ระเหยง่าย

ภาพแสดงเครื่องมือการกลั่นธรรมดา

Comment

Comment:

Tweet


รักพี่ A
จากเตอร์ 2/8

#5 By (58.10.164.11) on 2011-02-28 14:52

รักพี่book
เตอร์รักพี่ A

#4 By (58.10.164.11) on 2011-02-28 14:50

#3 By (119.31.121.69) on 2010-09-11 19:48

เนื้อหาน้อย question open-mounthed smile double wink wink big smile confused smile sad smile angry smile tongue embarrassed surprised smile cry

#2 By ดะเพ (119.31.121.90) on 2010-09-08 20:03

เนื้อหาน้อย question open-mounthed smile double wink wink

#1 By ดะเพ (119.31.121.90) on 2010-09-08 20:01