สสารและการเปลี่ยนแปลง

posted on 26 Nov 2008 21:07 by chemistryquiz

สสาร (Matter) หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มีมวล ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ เช่น ดิน น้ำ อากาศ เหล็ห เพชร เป็นต้น

สมบัติของสสาร (Property of matter) หมายถึง ลักษณะประจำตัวของสสาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก

  • สมบัติทางกายภาพ (Physical property) หมายถึง สมบัติที่สังเกตได้ ทดลองและวัดได้ เช่น สถานะ สี กลิ่น รส การละลาย การนำความร้อน การนำไฟฟ้า จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ เป็นต้น
  • สมบัติทางเคมี (Chemical property) หมายถึง สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น การติดไฟ ความเป็นกรดเบส การสลายตัว การระเบิด เป็นต้น

 

Comment

Comment:

Tweet

อยากทราบว่าการเกิดสนิมเป็นทางกายภาพหรือทางเคมีคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะbig smile double wink

#10 By fern20130 (183.89.126.61) on 2011-05-13 17:54

ดรนเพีคพ้ำ ม

#9 By ฝงเง้ (125.26.245.218) on 2010-09-30 14:14

ดรนเพีคพ้ำ ม

#8 By (125.26.245.218) on 2010-09-30 14:14

ดรนเพีคพ้ำ ม

#7 By (125.26.245.218) on 2010-09-30 14:14

ดรนเพีคพ้ำ ม

#6 By (125.26.245.218) on 2010-09-30 14:14

ขอบคุณมาก

ครับ

ที่ทำให้ผมได้

เกรด 4question surprised smile wink double wink

#5 By อนันต์ (125.26.245.218) on 2010-09-30 13:16

#4 By (125.26.246.85) on 2010-09-30 10:28

tongue

#3 By (183.89.95.22) on 2010-09-14 17:13

#2 By เกน (125.26.177.158) on 2010-08-27 13:24

surprised smile surprised smile

#1 By (118.172.129.153) on 2010-08-17 13:39